Cenník výkonov          
neuhrádzaných z verejného zdravotného poistenia          
Cenník výkonov, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, alebo nemajú liečebný účel a nie sú nevyhnutné na zachovanie zdravia podľa platného Zákona 576 / 2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, § 3 ods. 1: nie sú v katalógu výkonov potrebnej zdravotnej starostlivosti a Zákona 577 / 2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, podľa § 3 ods. 7: sa neuhrádzajú z verejného zdravotného poistenia a Zákona 347 / 2005 § 44 ods. 2. o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení Zákona 720 / 2004 Z. z. 
Gynekológia a pôrodníctvo
Intrauterinná antikoncepcia  Mirena / zavedenie+teliesko / 210,- €  
Interruptio graviditatis (komplexné vyšetrenie, KO, Moč, KS a Rh faktor, žiadosť) 30,-€  
     


 
Gynekologický nález – lekárska správa pre komerčné životné poistenie (ERGO, AEG life a etc.)  10,-€  


 
           

   
         
 
     
 
 
 
Komplexné vyšetrenie na žiadosť pacientky / nepoistenej v SR / včítane konzultácie/ okrem cytologického steru/ 33,-€  
Cytologický ster nehradený zdravotnou poisťovňou 10,-€  
Sonografia v gynekológii a pôrodníctve/ u pacientiek nepoistených v SR/
     
     
Pôrodnícke sonografické vyšetrenie   10,-€
Gynekologické sonografické vyšetrenie   10,-€
Sonografické vyšetrenie prsníkov   15,-€
Cenník 3D/4D. 
 
Pacientky kapitované v našom zariadení        30,-€  
/len v prípade, ak sa záznam podarí/          
           
           
           
Gyncentrum SK s.r.o.                                        V Tvrdošíne 1.5.2013
           
           
 
   
   
     
     
     
     
     
           
     
             
             
     
     
     
 
     
     
   
     
     
     
 
                                  
         
 
                      
        10,- €  
                       35,-€  
          15,-€
           
 
  15,- € 
           
 
26 Sk
         
           
Gyncentrum SK s.r.o.                                        V Tvrdošíne 15.9.2009