Nová akcia

08.12.2009 22:36

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

Späť