GYNCENTRUM SK s.r.o.

 

Lekár: 

MUDr. Šaško Peter

gynekológ - pôrodník

odborný zástupca a konateľ spoločnosti

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity J.A.Komenského v Bratislave

Kontinuálne akreditované vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Špecializácia:

Špecializačná kvalifikačná atestácia I.  stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo

 

 

Lekárka 

 

MUDr. Kovaľová Katarína

gynekológ - pôrodník

Vzdelanie:

Jesseniová Lekárska fakulta UK v Martine

Kontinuálne akreditované vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Špecializácia:

Špecializačná kvalifikačná atestácia I.  stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo

 Zdravotná sestra

Mgr. Matisová Alena

Zdravotná sestra 

 

Šimková Monika