Spolupracujúce zariadenia

 

 In vitro fertilizačné centrá:

Gyn-Fiv Bratislava  www.novedieta.sk

Helios Martin  www.sanatoriumhelios.sk

Nemocničné zariadenia: NsP Trstená

                                        NsP Dolný Kubín

                                        MFN Martin

Urogynekologická ambulancia Žilina

Mammologické ambulancie v Dolnom Kubíne, Ružomberku.

Materské centrum Dupajda www.dupajda.webnode.sk : príprava na materstvo a rodičovstvo